Walt Disney was afraid of mice.
米老鼠的创造者华尔特·迪士尼惧怕老鼠。

美式英语:

英式英语:

严肃声明:《疯狂的真相》系列文章属于沪江网原创内容,如无授权,请勿转载。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考,如有不妥之处,欢迎指正。